SCANNEURON - FORTE

100.000 ₫
Công dụng:
Nhóm Dược lý: Khoáng chất và Vitamin Chỉ định: Các trường hợp thiếu Vitamin nhóm B, đau đầu, trẻ em suy nhược chậm lớn. Chống chỉ định: Quá mẫn với thành phần thuốc. Phối hợp với Levodopa

Sản phẩm liên quan

Mã sản phẩm: BABY CARE DG HOAT CHAT TU NHIEN

43.000 ₫

Mã sản phẩm: DON008

1.840.000 ₫

Mã sản phẩm: REF003

68.000 ₫

Mã sản phẩm: JEX002

320.000 ₫