Địa chỉ : 389 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (08) 38 222 266