• Nhà thuốc Mỹ Châu Hai Bà Trưng

  Địa chỉ: 389 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3. Điện thoại: (08) 38 222 266

 • Nhà thuốc Mỹ Châu Lê Văn Sỹ

  Địa chỉ: 338 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3. ĐT: (08) 39 319 564

 • Nhà thuốc Mỹ Châu Trường Chinh

  Địa chỉ: 122 - 124 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình. ĐT: (08) 39 485 788

 • Nhà thuốc Mỹ Châu Cách Mạng Tháng Tám 

  Địa chỉ: 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3 ĐT: (08) 38 460 888

 • Nhà thuốc Mỹ Châu Lê Quang Định

  Địa chỉ: 54 - 56 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh. ĐT: (08) 35 180 922

 • Nhà thuốc Mỹ Châu Nguyễn Huy Tự

  Địa chỉ: 01 Nguyễn Huy Tự, Phường ĐaKao, Quận 1. ĐT: (08) 38 201 203

 • Nhà thuốc Mỹ Châu Phan Xích Long

  Địa chỉ: 376 Phan Xích Long, P2, Quận Phú Nhuận. ĐT : (08) 39 956 692

  • Nhà thuốc Mỹ Châu Long Xuyên
   Địa chỉ: 1, 327 Hùng Vương, Thành Phố Long Xuyên, An Giang. ĐT: (08) 38 222 266